Δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη αναρτήσεις σε αυτήν τη γλώσσα
Μείνετε συντονισμένοι...

"Todos saberão que sois meus discípulos... e se

maravilharão pelos vossos exemplos de elevado comportamento!"

VENERÁVEL:. MESTRE:. YOKAANAM:.